Úvodní stránka

stroj

Obráběcí stroje

Pod pojmem obráběcí stroj se rozumí specializovaný stroj zkonstruovaný pro třískové obrábění materiálu. Nejrozšířenější jsou obráběcí stroje na kovy, za nimi následují obráběcí stroje na dřevo, sklo, umělé hmoty, keramiku a další materiály. Důležitým znakem obráběcího stroje je třískové obrábění, z čehož vyplývá, že mezi obráběcí stroje nepatří všechny tvářecí stroje (kupř. lisy, buchary, válcovací stolice a ohýbačky) dále pak i stroje jako ohraňovačky, strojní nůžky, leštičky, lapovací a (super) finišovací stroje apod.

ůvodně se obráběcí stroje rozdělovaly podle hlavního řezného pohybu na stroje s pohybem a.) přímočarým (hoblovky, protahovačky, …), a b.) otáčivým (soustruhy, vrtačky, vyvrtávačky, frézky, brusky). Protože však existují obráběcí stroje, u nichž nelze jednoznačně určit, který z těchto pohybů je hlavní (typické jsou honovačky), bylo toto prvotní třídění strojů opuštěno a obráběcí stroje se nadále dělí na univerzální, speciální a jednoúčelové.

kvalita

Důraz na kvalitu

Weiler Holoubkov si plně uvědomuje zodpovědnost vůči všem svým partnerům (od zákazníků až po obyvatele přilehlého okolí), a proto jsme přijali jako nejvyšší záruku kvality, spolehlivosti a ohleduplnosti koncepci integrovaného systému řízení WASSERMANN AG. Již v roce 2006 jsme prošli první recertifikací systému kvality a životního prostředí a od roku 2008 splňujeme i požadavky dle normy OHSAS 18001 týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví lidí při práci.

V oblasti kvality vždy vycházíme zákazníkům maximálně vstříc. Udržování standardů je výsledkem každodenní práce na zlepšování našich výrobních i administrativních procesů a oddělení kvality se na tomto podílí především v oblasti odborné pomoci prostřednictvím oddělení jištění kvality, které zajišťuje i potřebné analýzy pro kontrolu vstupních surovin a procesních podmínek.  Na oblast analýz klademe velký důraz a pravidelně obnovujeme naše přístrojové vybavení tak, abychom šli ruku v ruce s posledními trendy.

history

Historie společnoti

Podnik patří k nejstarším výrobcům obráběcích strojů v Čechách a možná i v celé Evropě. První soustruh na ruční pohon byl zde již vyroben v roce 1840. Výrobní sortiment se přes zemědělské nářadí a stroje, kovářská zařízení a stroje pro sklenářský průmysl před první světovou válkou orientoval na dřevo obráběcí a kovoobráběcí stroje.

Od roku 1950 prochází podnik různými organizačními seskupeními, od samostatného podniku TOS Holoubkov, přes začlenění do podniku Kovosvit Sezimovo Ústí v roce 1958, samostatnou dceřinou společnost se 100 % majetkovou účastí Kovosvitu v roce 1994 a od roku 1997, kdy byla společnost v rámci megalomanských kapitálových akvizic ZPS Zlín koupena, se stala přímo dceřinnou společnosti ZPS, a.s. Ke konci roku 2000 se stala společnost součástí skupiny WEILER GmbH se sídlem v Německu. A náleží tak k renomovaným výrobcům obráběcích strojů Evropy.